Ontwikkeling Romboutstraat te Made

Ontwikkeling van 21 sociale huurappartementen aan de Romboutstraat in Made

Aan de Romboutstraat, op de hoek met de Van Gilslaan, wenst woningstichting Woonvizier in samenwerking met de Gemeente Drimmelen en Zwaluwe Bouw een bouwplan te ontwikkelen dat voorziet in een 3-laags gebouw met 21 sociale appartementen. Het gaat om de locatie waar voorheen (deels) de gymzaal stond. De woningen worden gebouwd voor de doelgroepen senioren en één/tweepersoonshuishoudens.

 

Het plan is nog in ontwikkeling, momenteel worden alle voorbereidingen getroffen om het bestemmingsplan te wijzigen. De verwachting is dat wij begin 2021 de bestemmingsplanprocedure opstarten.

Gegevens

Made
In ontwikkeling