Herontwikkeling Olavstraat te Zevenbergschen Hoek

Oude bedrijfslocatie Zwaluwe Bouw

In 2016 zijn we met ons bedrijf verhuisd naar onze nieuwe bedrijfslocatie in Hooge Zwaluwe. Tussentijds hebben we onze oude bedrijfslocatie aan de Olavstraat in Zevenbergschen Hoek nog in gebruik genomen. Inmiddels is onze huidige bedrijfslocatie in Hooge Zwaluwe uitgebreid en staat ons pand aan de Olavstraat leeg.

 

De afgelopen periode hebben wij, in samenspraak met de Gemeente Moerdijk, een verkenningsfase voor een herontwikkelingsplan onderzocht. Het herontwikkelingsplan omvat het transformeren van de oude bedrijfslocatie naar woningbouw. Op de huidige locatie van het gedateerde kantoorpand aan de Olavstraat komt een appartementengebouw met 14 levensloopbestendige appartementen. Aan de zijde van De Vier Uitersten worden 6 eengezinswoningen gesitueerd.

 

Inmiddels heeft het College van Burgemeesters en Wethouders van de Gemeente Moerdijk het voorontwerpbestemmingsplan vastgesteld. Het voorontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage van donderdag 9 december 2021 tot en met woensdag 19 januari 2022.

 

Op 14 december 2021 heeft Zwaluwe Ontwikkeling een digitaal informatiemoment georganiseerd, waarin de plannen zijn toegelicht. De presentatie vindt u hier: Presentatie informatiemoment d.d. 7-12-2021 – def

Gegevens

Zevenbergschen Hoek
In ontwikkeling