Energiek Renoveren

Duurzaam ondernemen staat ook bij Zwaluwe hoog op de agenda. Als bouwbedrijf hebben we veel manieren om op structurele wijze bij te dragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Zwaluwenergiek neemt daarom zijn verantwoordelijkheid om zoveel mogelijk bij te dragen aan een beter milieu. Het motto van onze divisie Zwaluwenergiek is niet voor niets ‘Energiek denken, Energiek doen’.

Comfortabel en rendabel

Energierenovatie biedt zowel bewoners als woningcorporaties veel voordelen. Voor bewoners betekent het verduurzamen van hun woning namelijk meer wooncomfort. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een tochtvrije ruimte met een optimale ventilatie- en warmteregulering. Daarnaast heeft een energierenovatie altijd een verlaging van de energiekosten tot gevolg. Voor woningcorporaties geldt dat duurzame woningen eenvoudiger te verhuren zijn en dat een huurprijsverhoging gerechtvaardigd is. Energierenovatie is dus enerzijds comfortabel voor bewoners en, anderzijds, rendabel voor woningcorporaties.

Energierenovaties

Zwaluwe heeft in de loop van de tijd al meer dan 10.000 woningen verduurzaamd. Wij zetten deze ervaring in om onze expertise in energierenovatie te blijven ontwikkelen en efficiënt toe te passen. Samen met corporaties en andere ketenpartners zijn wij in staat om grote stappen te zetten op het gebied van energiebesparing. Door de energetische schil en installatie aan te pakken verbeteren wij de energieprestatie van woningen naar een hogere klasse van het energielabel.

 

Bewoner staat centraal

Voordat wij beginnen aan een renovatieproject nemen wij eerst de tijd om de behoefte van de bewoner in kaart te brengen. Vervolgens zoeken wij naar de ideale mix tussen beproefde werkwijzen en innovatieve oplossingen. Daarbij hanteren wij altijd de LEAN-methode. Dat houdt in dat wij de klant een optimaal resultaat bieden met zo min mogelijk verspilling tijdens het proces. Bij duurzame renovatieprojecten staat de bewoner centraal omdat het er uiteindelijk om gaat dat iedereen comfortabel kan wonen op zijn eigen manier.

 

Energieadvies aan de hand van Quick-scan

Om energie te kunnen besparen is het van essentieel belang om te weten wat de huidige energieprestatie is van een woning. Daarvoor hebben wij een speciale rekenmodule ontwikkeld. Met behulp van deze zogenaamde Quick-scan kunnen wij gedetailleerd advies geven over de meest efficiënte maatregelen om energie te besparen. Hierbij zoeken wij altijd naar de optimale balans tussen investering en de daardoor gegenereerde energiebesparing. Ook voor particuliere huurders staan wij klaar met uitgebreid energieadvies. Zij kunnen daarvoor terecht bij onze servicedesk.

Gerelelateerde projecten