Woonzorgcomplexen

Zwaluwe heeft zich als bouwbedrijf al in een vroeg stadium toegelegd op ontwikkel- en bouwprojecten in de zorg. Met ervaring in het doen van kleine woningaanpassingen in het kader van de WMO tot de nieuwbouw van grote zorgcomplexen mag Zwaluwe zich vandaag de dag met recht een specialist noemen op het gebied van bouwprojecten in de zorg.

Rob van der Feijst

   06 - 55 83 54 70
   r.vanderfeijst@zwaluwebouw.nl
  

Oog voor details

Bouwen in de zorg is een specialisme dat vraagt om specifieke vakkennis en oog voor belangrijke details. Zo zijn er bij woonzorgcomplexen enorm veel factoren waarmee rekening gehouden moet worden. Hierbij kunt u denken aan het implementeren van een grote hoeveelheid bijzondere installaties om aan de behoefte van hulpbehoevende bewoners te voldoen. Dit vergt extra aandacht van de ontwikkelaar en vraagt om veel zorgvuldigheid bij de bouwer. Daarnaast speelt ook bij woonzorgcomplexen duurzaamheid een belangrijke rol met het oog op energiebesparing en een efficiënt onderhoudsproces.

 

Zwaluwe maakt zorg mogelijk

Bij bouwprojecten in de zorg is de communicatie met zorgaanbieders en zorgbehoevenden van groot belang. Zwaluwe is als geen ander in staat om de specifieke behoeften binnen het bouwproject te vertalen naar een concreet design. Dat betekent ook dat wij tijdens het gehele bouwproces goed overleggen en communiceren met de betrokken partijen. Zo garanderen wij dat het resultaat naadloos aansluit op de verwachtingen van de opdrachtgever. Uiteindelijk gaat het er om dat wij het de zorgaanbieder zo gemakkelijk mogelijk maken om goede zorg te verlenen aan de bewoners.

Gerelelateerde projecten