Stroomversnelling

Energiebesparing door het bouwen van (bijna) energieneutrale gebouwen is een maatschappelijk noodzaak. Vanuit de Deal Stroomversnelling en innovatieprogramma Energiesprong is de Stroomversnelling ontstaan. Een kennisnetwerk van meer dan 50 leden, waaronder sinds oktober 2016 ook Zwaluwe Bouw.

Rob van der Feijst

   06 - 55 83 54 70
   r.vanderfeijst@zwaluwebouw.nl
  

Klimaatdoelen

Om klimaatdoelen te behalen is het noodzaak om de huidige woningvoorraad grootschalig te renoveren naar (bijna) energieneutraal dan wel Nul op de Meter. Stroomversnelling zet zich in om Nul op de Meter verder de markt op te brengen. Gedragen door een brede organisatie van ambitieuze bouwers, toeleveranciers, gemeentes, financiers, netbeheerders en woningcorporaties. Iedere woning eigenaar moet kunnen kiezen voor een mooie, comfortabele en betaalbare woning!

 

Zwaluwenergiek

Zwaluwe Bouw onderschrijft deze visie. Dit blijkt ook uit de in 2008 opgerichte duurzaamheidsdivisie Zwaluwenergiek, die zich richt op seriematige woningverduurzaming voor woningcorporaties. Door het integreren van de procesketen – van planontwikkeling tot aftersales – heeft Zwaluwenergiek zich bewezen in meer dan 15.000 gerenoveerde woningen. Door repeterende oplossingen, focus op nieuwe marktontwikkelingen en anticiperen op overheidsbeleid heeft Zwaluwenergiek een breed kennisnetwerk opgebouwd. Kennis die we inzetten bij nieuwe vraagstukken voor opdrachtgevers. De kracht van Zwaluwe Bouw is het regisseurschap in de te totale keten. We adviseren én garanderen.

 

Lid Stroomversnelling

Sinds oktober 2016 is Zwaluwe Bouw lid van Stroomversnelling. Door het lidmaatschap hoopt Zwaluwe Bouw meer inzicht te krijgen in het inventariseren en kwantificeren van de risico’s op korte en lange termijn die Nul op de Meter projecten met zich meebrengen.