Resultaat Gericht Samenwerken

Kwaliteit en efficiëntie staan hoog in het vaandel bij Zwaluwe. Daarom werken wij continu aan het verbeteren van onze werkwijzen. Resultaatgericht samenwerken is een nieuwe werkwijze in onderhoud & renovatie die erop gericht is kosten te verlagen, kwaliteit te optimaliseren en het proces efficiënter te laten verlopen. Uiteindelijk is het doel natuurlijk om opdrachtgevers en bewoners zo goed en betaalbaar mogelijk van dienst te zijn.

Eric van Ginneken

   06 - 12234734
   e.vanginneken@zwaluwebouw.nl
  

Inzicht en visie

Bij resultaatgericht samenwerken (RGS) is er minder sprake van de klassieke relatie tussen opdrachtgever en onderhoudsbedrijf. Er wordt namelijk geen concreet takenpakket uitgewerkt die door het onderhoudsbedrijf conform de afspraak in opdracht van de opdrachtgever wordt uitgevoerd. In plaats daarvan werken opdrachtgever en onderhoudsbedrijf samen als partner en wordt er een langdurig onderhoudscontract aangegaan vanuit een visie. Deze visie wordt geformuleerd in termen als prestatie en strategie die het onderhoudsbedrijf meer vrijheid geven bij de uitvoering van het onderhoud. Gedurende de contracttijd heeft de opdrachtgever inzicht in het proces en kunnen onderhoudsplannen naar wens worden bijgesteld.

 

Kostenefficiëntie en kwaliteitsgarantie

Een onderhoudscontract op basis van RGS heeft veel voordelen. Doordat de verantwoordelijkheid voor het onderhoud wordt verschoven naar het onderhoudsbedrijf loopt de opdrachtgever minder risico’s op faalkosten. Het onderhoudsbedrijf vult het onderhoud namelijk naar eigen inzicht in en dient te voldoen aan de prestatienorm. Het is daarom voor het onderhoudsbedrijf belangrijker om kostenefficiënt te werk te gaan. De langere contractduur heeft tevens een positieve uitwerking op de kwaliteitsgarantie van het onderhoud. Doordat opdrachtgever en onderhoudsbedrijf langdurig samenwerken als partners is er meer continuïteit en ruimte voor verbetering van processen.