Restauratie

Eén van de manieren waarop Zwaluwe betrokken is bij de maatschappij is het behoud van cultureel erfgoed. Door onze expertise in te zetten bij restauratiewerken dragen wij actief bij aan het terugdringen van achteruitgang en verval van historische stadsgezichten.

Rob van der Feijst

   06 - 55 83 54 70
   r.vanderfeijst@zwaluwebouw.nl
  

Duurzaam restaureren

Bij elk restauratieproject denkt Zwaluwe altijd met de opdrachtgever mee. Bij het restaureren van monumentale panden en herbestemmingen moet er bijvoorbeeld altijd rekening gehouden worden met gemeentelijke omgevingsvergunningen. Door onze ervaring weten wij dit feilloos en efficiënt mee te nemen in het restauratieproces. Daarnaast denken wij alvast vooruit door, waar mogelijk, minder onderhoudsgevoelige materialen in te zetten om onderhoudskosten te verminderen. Met moderne restauratietechnieken verlagen wij ook de exploitatie- en instandhoudingskosten. Zo dragen wij ook met restauratiewerkzaamheden bij aan een duurzame maatschappij.

Ambachtelijk vakmanschap

Restauratie betekent in veel gevallen dat we terug moeten grijpen op ambachtelijke bouwmethoden om de originele stijl van een pand in ere te houden. Dat houdt in dat de vaklieden die het restauratieproject uitvoeren niet alleen met moderne technieken kunnen werken, maar ook goed bekend zijn met oude ambachtelijke methoden. Zwaluwe is erg gebrand op de vakkennis van zijn medewerkers en stimuleert interne opleiding en bijscholing. Wij zorgen er altijd voor dat de juiste man op de juiste plaats wordt ingezet. Zo worden grote projecten uitgevoerd onder leiding van leidinggevenden die zich door de jaren heen hebben bewezen.