Bewonerscommunicatie

Een renovatie kan voor veel overlast en ongemak zorgen bij bewoners. Misschien moeten zij tijdelijk hun huis verlaten, is er sprake van veel lawaai of stof en is er even geen warm water beschikbaar. Door bewoners vooraf goed in te lichten over het doel van de renovatie en wat er van hen verwacht wordt, kunnen zij zich tijdig voorbereiden en verlopen de werkzaamheden vlotter.

Betrokken en sociaal

Als het gaat om communicatie met bewoners, kijken we graag verder dan alleen de afzonderlijke woningen. Tijdens een renovatieproject is de doelstelling natuurlijk om de leefbaarheid van de woning te verbeteren, maar leefomstandigheden gaan verder dan alleen de eigen woning. Door goed samen te werken met opdrachtgevers, de bewoners en andere partijen draagt Zwaluwe bij aan het verbeteren van de leefomstandigheden van de gehele wijk. Wij houden tijdens renovatie- en bouwwerkzaamheden altijd oog voor de menselijke kant van onze projecten en zorgen er voor dat bewoners zo goed mogelijk op de hoogte zijn.

Gerelelateerde projecten