Renovatie woonzorgcomplex De Wijngaerd Made

De Wijngaerd beschikt over 48 verpleeghuisplaatsen en 24 verzorgingshuisplaatsen met een apart gedeelte voor beschermd wonen.

Om te blijven voldoen aan de hedendaagse eisen van zorgvoorzieningen, renoveert Zwaluwe Bouw in bouwteamverband woonzorgcomplex de Wijngaerd in Made, adviesbureau At Osborne en architect Rik Lagerwaard 2 vleugels van het complex, diverse interne verbouwingen en de interim huisvesting.

In het kort...

Plaats
Made

Opdrachtgever:
De Wijngaerd


Architect:
Rik Lagerweg Architecten


Adviseur:
At Osborne