´╗┐

Raamovereenkomst getekend met Trivire!

Deze week ondertekenden we met Trivire de Raamovereenkomst Resultaat Gericht Samenwerken voor de wijkaanpak Dubbeldam in Dordrecht. De raamovereenkomst heeft een looptijd van 2020 tot en met 2026. In die periode zullen er 285 woningen in Dubbeldam verbeterd en verduurzaamd worden.

 

Resultaat Gericht Samenwerken

De woningen worden verbeterd op basis van de RGS methodiek. Bij resultaatgericht samenwerken denken wij als aannemer vooraf mee met de opdrachtgever over de slimste onderhoudsaanpak. Dit heeft een betere kwaliteit, kortere doorlooptijd en een hogere klanttevredenheid tot gevolg.

 

Duurzaamheid

Zowel de kwaliteit van de schil als de kwaliteit van de binnen pakketten wordt aangepakt. Daarbij krijgen circulariteit, klimaatadaptatie en natuur inclusief bouwen een prominente plaats. Door duurzaamheid onderdeel te maken van de renovatie, draagt het bouwwerk na de werkzaamheden bij aan de lokale biodiversiteit en de kwaliteit van de leefomgeving.

 

Planning

Vanaf maart worden de woningen technisch ge├»nventariseerd. Op basis van de uitkomsten worden de scenario’s gemaakt en worden maatregelenpakketten bepaald. De start van de realisatie staat ingepland voor het eerste kwartaal van 2022.