Oplevering 120 verbeterde maisonette woningen in Zwijndrecht

Recent hebben we groot onderhoud en energetische verbeteringen uitgevoerd bij het project “De Were” in Zwijndrecht. De woningen zijn inmiddels opgeleverd aan de huurders. In opdracht van Trivire heeft Zwaluwe Bouw 120 maisonnette woningen verbeterd, waarbij met name energie besparende maatregelen zijn uitgevoerd. Het project kenmerkt zich door de eensgezindheid tussen opdrachtgever, bouwers en huurders.

 

De woningverbetering bestaat onder andere uit het vervangen van de houten buitenkozijnen door nieuwe kunststof kozijnen met HR++ glas, het isoleren van de borstweringen, vloeren, kopgevels en voor- en achtergevel, het vervangen van voor- en achterdeuren en het aanpakken van het ventilatiesysteem. Door deze werkzaamheden is de kwaliteit van de woningen aanzienlijk verbeterd, de onderhouds- en woonlasten zijn verlaagd en er is een beter wooncomfort gecreëerd voor de huurders.

 

100% deelname

Voorafgaand aan zulk soort ingrijpende werkzaamheden worden de huurders uitvoerig geïnformeerd. Op basis van deze informatie geven huurders aan of zij willen deelnemen aan de werkzaamheden. Stelregel is dat minimaal 70% van de bewoners mee willen werken aan het project, voordat er gestart wordt. Het feit dat we bij De Were een 100% deelname score hebben, bewijst de kwaliteit van de informatievoorziening en het meedenken van ons als bouwer. Een hele prestatie!

 

Ecologie

Doordat in de huidige tijd veel rekening wordt gehouden met de ecologie in een wijk, kan dit soms grote gevolgen hebben voor de planning van een project. Doordat Zwaluwe Bouw een zorgvuldig voortraject heeft doorlopen met de ecoloog, heeft het bevoegd gezag voor dit project ontheffing verleend. In de wijk zijn de nodige ecologische maatregelen getroffen, waarbij voor de dwergvleermuis zelfs een nieuw onderkomen is gerealiseerd.

 

Eensgezindheid

Om de fijne samenwerking af te sluiten hebben we aan het einde van het project een lunch met frietkar georganiseerd voor alle betrokkenen. Opvallend tijdens de lunch is de voelbare eensgezindheid. Er heerst een ontspannen sfeer tussen de aanwezige collega’s van Trivire, Zwaluwe Bouw en andere betrokken partijen, er wordt uitvoerig met elkaar gekletst en men is voelbaar trots op het resultaat. De hesjes met daarop de tekst “op naar energiezuinig wonen”, die door alle werknemers worden gedragen, zijn kenmerkend voor de voelbare eenheid. Een aantal bewoners lopen spontaan langs en vertellen hoe blij zij zijn met het resultaat. Ook zij worden uitgenodigd om een frietje te halen en kletsen gezellig mee.

 

Samenwerking wordt voortgezet

Inmiddels genieten de huurders volop van hun verbeterde woning en is Zwaluwe Bouw samen met Trivire begonnen aan het volgende project. In Dubbeldam worden 289 eengezinswoningen gerenoveerd. Wij vertrouwen erop dat dit net zo’n succesvolle samenwerking wordt als het project aan De Were!