Ondertekening UAV-gc contract verduurzaming 18 woningen Lek en Waard Wonen

Dinsdag is het UAV-gc contract getekend door Woningbouwstichting Lek en Waard Wonen en Zwaluwe Bouw voor de verbetering én verduurzaming van 18 woningen, gelegen aan de Liesdel te Nieuwpoort. In april wordt er gestart met het verbeteren van de binnenpakketten. In mei wordt gestart met het hoogwaardig isoleren van de gebouwschil. Dit door het toepassen van ZwaluwePrefab HSB elementen voorzien van steenstrips en kunststofkozijnen. Voordat de zomervakantie start zijn de werkzaamheden gereed!