Internationale vrouwendag!

Vandaag is het internationale vrouwendag. Een dag waarop we wereldwijd stilstaan bij de rechten van de vrouw. Ondanks dat mannen en vrouwen in Nederland in theorie dezelfde rechten hebben, is er ook in ons land nog veel ongelijkheid.

 

Op veel gebieden hebben vrouwen een achterstand, zo verdienen zij nog vaak minder dan mannen in dezelfde posities, worden ze vaker mishandeld en nemen ze minder vaak deel aan de arbeidsmarkt.

 

De bouwwereld is hier een goed voorbeeld van. Het percentage vrouwen in de bouw is klein en al jaren ongeveer hetzelfde: volgens het CBS is slechts 9% van de werknemers vrouw. Met 17 dames werkzaam binnen Zwaluwe, zitten wij op een percentage van 15%. Ver boven het landelijk gemiddelde, waar we trots op zijn.

 

Wij zijn er van overtuigd dat diversiteit op de werkvloer veel voordelen kent. Zo stimuleert het de creativiteit, ontstaat er een betere groepsdynamiek en beschikken vrouwen over sociale eigenschappen waardoor er een fijne werksfeer ontstaat.

 

Wij zijn enorm blij met onze dames (natuurlijk ook de dames die niet op de foto staan) en zullen ons blijven inzetten voor meer gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen, met name in de bouwsector.