Duurzaamheid binnen Zwaluwe

Duurzaamheid is een belangrijk thema in onze samenleving. De aarde niet uitputten en voor toekomstige generaties een bewoonbare planeet achter laten is ons aller verantwoording. Door de uitstoot van CO2 warmt de aarde langzaam op, wat schadelijk is voor het milieu. We hebben allemaal de taak om zo min mogelijk CO2 uit te stoten en zo duurzaam mogelijk te leven.

 

Duurzaamheid in het bedrijfsleven

Ongeveer 70% van de CO2-uitstoot in Nederland is afkomstig van bedrijven. Er ligt dus juist bij hen een grote verantwoordelijkheid om te verduurzamen. Uiteraard neemt Zwaluwe deze verantwoordelijkheid en doen wij er veel aan om zo duurzaam mogelijk te produceren. Dit doen we onder andere door duurzame producten te gebruiken, afval goed te scheiden zodat er zoveel mogelijk gerecycled kan worden en door bij onze eigen mensen en onze partners bewustwording te creëren.

 

Groene energie opwekken en gebruiken

Daarnaast is alle ingekochte stroom die we gebruiken afkomstig van duurzame bronnen, de zogenoemde “groene energie”. Met de bouw van onze nieuwe productielocatie op onze locatie aan de Thijssenweg in Hooge Zwaluwe, hebben we hier een schepje bovenop gedaan. Naast dat de nieuwe hal verwarmd wordt door middel van een warmtepomp waardoor er geen gas meer gebruikt wordt, hebben we het hele dak gevuld met maar liefst 200 zonnepanelen. Het grootste gedeelte van de energie die we gebruiken voor ons kantoor en de productielocaties, wekken we hiermee zelf op!

 

Laadpalen

Ook stimuleren we elektrisch rijden en kunnen we elektrische auto’s van stroom voorzien met onze laadpalen. Momenteel hebben wij twee laadpalen op locatie en binnenkort zullen er nog twee volgen. Dan hebben we vier laadmogelijkheden voor onze eigen elektrische auto’s, maar ook als openbare laadplek in Nederland!

 

Doet u mee? Wij in ieder geval wel.