Contractondertekening: energiebesparende maatregelen 27 woningen Woonvizier

Deze week is de overeenkomst getekend voor het eerste verduurzamingsproject in opdracht van Woningstichting Woonvizier. Er worden 27 woningen voorzien van energiebesparende maatregelen, waardoor ook het uiterlijk en de onderhoudsvraag sterk worden verbeterd.

 

De opkomst bij de eerste bewonersavond was erg hoog. Fijn om te merken dat de bewoners positief tegenover deze verbeteringen staan! De komende weken gaan we ons voorbereiden en na de kerstvakantie gaan we van start. Medio mei 2020 zijn de werkzaamheden gereed.