Aanvullende maatregelen in verband met coronavirus

Op zondag 15 maart heeft onze overheid aanvullende maatregelen getroffen om het coronavirus in te dammen en besmettingen zo veel als mogelijk te beperken cq. te voorkomen. Naast de geldende maatregelen – die onverkort van kracht blijven maar nu tot 6 april 2020 – zijn de aanvullingen als volgt genoteerd:

 1. Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
 2. Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Klik hier voor een lijst van cruciale beroepsgroepen.
 3. Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
 4. Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
 5. Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
 6. Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.

We realiseren ons enorm, dat met name maatregel 1 een impact kan hebben op onze collega’s die (minderjarige) kinderen hebben. Zwaluwe heeft veel begrip voor deze onverwachte en ongebruikelijke situatie. Wij rekenen ook op begrip van onze opdrachtgevers, klanten, leveranciers en andere partijen waarmee we samenwerken.

 

De belangrijkste maatregelen waar wij ons aan houden zijn:

 1. Er wordt zoveel mogelijk thuis gewerkt indien mogelijk;
 2. Als een klant/huurder een afspraak wil annuleren of verplaatsen, hebben we daar alle begrip voor en zoeken we samen naar een passende oplossing;
 3. Alle niet noodzakelijke afspraken zeggen we af en worden verplaatst;
 4. We blijven scherp op persoonlijke hygiëne en wassen onze handen regelmatig en doen dat juist;
 5. We houden gepaste afstand (>1,5 meter) en vermijden grote groepen (+100 man),