Nazorgformulier

Een tevreden klant is altijd ons doel. En nul opleverpunten. Bij oplevering kan het onverhoopt voorkomen dat u als klant meent dat er iets tóch niet op orde is. Via het onderstaande nazorgformulier kunt u hier melding van maken.

Wij willen u vragen eerst zorgvuldig de nazorg procedure door te nemen voordat u het nazorgformulier indient.

 

Wij willen u erop attenderen goed te onderzoeken of uw melding binnen de garantie valt. Wanneer blijkt dat uw melding buiten de garantie valt, behoudt Zwaluwe Bouw zich het recht voor om behandelings- cq. inspectiekosten bij u in rekening te brengen.

 

Daarnaast willen wij u adviseren om eventuele gevolgschade te melden bij uw inboedelverzekering.

 

  Uw gegevens

  Naam (verplicht)

  E-mailadres (verplicht)

  Telefoonnummer / Mobiel(verplicht)

  Straat (verplicht)

  Huisnr.

  Postcode (verplicht)

  Plaats (verplicht)

  Gegevens project

  Project (verplicht)

  Betrekking op

  KoopwoningKoopappartementHuurwoningHuurappartementVVEAnders

  Opleverdatum (verplicht)  Omschrijving klacht

  Locatie klacht (verplicht)

  Omschrijving klacht (verplicht)

  Oorzaak klacht (verplicht)  Foto's

  Upload uw overzicht- en detailfoto’s

  Hierbij verklaar ik dat ik de Privacy Policy van Zwaluwe Bouw heb gelezen.