Missie, visie en strategie

De missie, visie en strategie van Zwaluwe!

Missie


‘Creatieve koploper in betrouwbaarheid, samenwerking en continuïteit’

 

Visie


‘Door teamgeest de betrouwbare ontwikkelende bouwer zijn, die uit kracht ontzorgt en rekening houdt met haar opdrachtgevers, co-makers, personeel en omgeving!’

 

Strategie


‘Risicodragend vastgoed ontwikkelen, bouwen, verduurzamen, onderhouden en het beheer ervan door langdurige prestatie-overeenkomsten.’


‘Samen met co-makers innovatieve en creatieve producten en diensten ontwikkelen en zorg dragen voor medewerkers, maatschappij en milieu.’